Ka, Kha, Ga, Nga

Tibetan letters: alphabet explained to calligraphers (1/8)

 tibetan letter kaKA

tibetan letter kha

KHA

tibetan lettering ga

GA

tibetan lettering nga

NGA